Nasze przedszkole pracuje według programu nauczania zatwierdzonego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie i zgodnie z nim przygotowujemy dziecko do rozpoczęcia nauki w szkole.

W roku szkolnym 2022/2023 realizujemy program nagrodzony w konkursie MEN na najlepszy program wychowania przedszkolnego „Ku dziecku”, którego autorkami są Barbara Bilewicz-Kuźnia i Teresa Parczewska z Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej Instytutu Pedagogiki UMCS. Treści zawarte w programie zachęcają nauczyciela do pracy opartej na działaniu, indywidualizacji i różnicowaniu we wszystkich obszarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym. Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwianie zaspokajania jego aktualnych potrzeb oraz dostosowywanie zadań do rozpoznanego poziomu rozwojowego